செ மீ அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர் 2 0 -

0 with the other regional blockbuster, S. The 2Point0 teaser starring Rajinikanth and Akshay Kumar was released on Ganesh Chaturthi morning to an overwhelming reception.

The film serves as a spiritual successor to the Tamil film Enthiran, and features. Comparisons of 2.

செ மீ அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர் 2 0. Shankar, co- written by B.
Shankar, the movie will witness a showdown between Rajinikanth and Akshay Kumar. S Rajamouli' s two- part war epic franchise Baahubali, are obvious.
0 is an upcoming Indian science fiction film written and directed by S. Jeyamohan, and produced by Subaskaran Allirajah.

0 அல் லது மு ன் னதா க எந் தி ரன் 2 என் பது சங் கர் இயக் கத் தி ல் ஆம் ஆண் டி ல் தமி ழ் மற் று ம் இந் தி யி ல் வெ ளி யா கவி ரு க் கு ம் ஒரு இந் தி யத்.

ச-ம-அநநய-சலவண-வரததகர-2-0